Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản (Interest-bearing liability/Total assets)

Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản (Interest-bearing liability/Total assets)

Công thức tính: Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản (Interest-bearing liability/Total assets) = (Vay ngắn hạn + Vay dài hạn)/Tổng tài sản

Tỷ số này cho thấy bao nhiêu phần trăm tài sản của công ty được tài trợ bằng vốn vay.

Tỷ số này thấp chứng tỏ khả năng tự chủ của doanh nghiệp cao. Tuy nhiên, chỉ số này thấp cũng có hàm ý doanh nghiệp chưa tận dụng kênh huy động vốn bằng nợ, tức chưa khai khác tốt đòn bẩy tài chính.

Tỷ số này thường được đánh giá cao hay thấp trong tương quan với thông lệ tốt của ngành và các doanh nghiệp cùng ngành.

Investar