Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tiền tệ tăng giá (Currency appreciation)

Tiền tệ tăng giá (Currency appreciation)

Tiền tệ tăng giá (Currency appreciation) là khái niệm dùng để chỉ sự tăng giá của một loại tiền tệ trong mối tương quan với một tiền tệ khác, được thể hiện thông qua tỷ giá hối đoái.

Ví dụ, tỷ giá USD/VND hiện nay là 21.000, nhưng một năm trước đó chỉ là 20.000 thì ta nói USD đã tăng giá so với VND với mức tăng tuyệt đối là 1.000 đồng và mức tăng tương đối là 5%. Lúc này, người mua cặp tiền tệ USD/VND sẽ có lời.

Tiền tệ tăng giá có thể do dòng vốn nước người chảy vào quốc gia đó gia tăng, làm đồng nội tệ lên giá; hay nhờ thặng dư cán cân thương mại, cán cân thanh toán vãng lai… Việc tiền tệ tăng giá sẽ làm hàng hóa của quốc gia đó trở nên đắt đỏ hơn và hạn chế hoạt động xuất khẩu.

Investar