Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Thị trường 1

Thị trường 1

Thị trường 1 và thị trường 2 là những khái niệm phi chính thức được giới chuyên môn dùng để chỉ các thị trường kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại thường có mối quan hệ huy động vốn, cho vay, cung cấp dịch vụ với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế như chúng ta vẫn thường thấy ở các trụ sở, chi nhánh của các ngân hàng. Đây được gọi là thị trường 1.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cũng có quan hệ giao dịch với các ngân hàng khác và với Ngân hàng Nhà nước. Đây được gọi là thị trường 2.

Giao dịch giữa các ngân hàng thương mại diễn ra trên thị trường liên ngân hàng (interbank market), chủ yếu là các hoạt động vay mượn liên ngân hàng để phục vụ nhu cầu thanh khoản. Các ngân hàng thương mại cũng vay mượn với Ngân hàng Nhà nước thông qua các nghiệp vụ thị trường mở (OMO), chiết khấu và tái chiết khấu, vay hỗ trợ tái cấp vốn…

Investar