Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

SPV, Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (Special Purpose Vehicle/Entity, SPV/SPE)

SPV, Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (Special Purpose Vehicle/Entity, SPV/SPE)

Công ty phục vụ mục đích đặc biệt – Special Purpose Vehicle (SPV) hay Special Purpose Entity (SPE) – là một pháp nhân ngoài bảng cân đối kế toán (off-balance sheet vehicle, OBSV).

SPV ra đời để phục vụ mục đích tạm thời nào đó của doanh nghiệp/cá nhân đi thành lập. Đối tượng thành lập SPV (Orginator/Sponsoring firm) điển hình nhất là các ngân hàng đầu tư (investment bank), công ty bảo hiểm hay tập đoàn tài chính.

Vì được để ngoài bảng cân đối kế toán của công ty thành lập, SPV thường được dùng để tách riêng một tài sản hay khoản nợ nào đó của công ty thành lập. Mục đích chính có thể là dùng để tách biệt rủi ro, bán/chuyển nhượng các tài sản liên quan hay chứng khoán hóa.

SPV trong những năm gần đây còn bị lên án bởi nó phục vụ cho mục đích giấu nợ khỏi bảng cân đối kế toán, hay khuyếch đại lợi nhuận, làm đẹp báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Investar