Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

P/B, Tỷ số Giá trên giá trị sổ sách (Price/Book value per share)

P/B, Tỷ số Giá trên giá trị sổ sách (Price/Book value per share)

Công thức tính: Tỷ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) = Giá cổ phiếu/BVPS

Trong đó, BVPS là giá trị sổ sách của mỗi cổ phần.

Đây là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó.

Chỉ số này có ý nghĩa liên quan đến độ an toàn của khoản đầu tư dài hạn. P/B còn cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cho một cổ phiếu cao hơn gấp bao nhiêu lần giá trị sổ sách.

Chỉ số này chỉ thực sự có ích khi nhà đầu tư xem xét các doanh nghiệp có mức độ tập trung vốn cao hoặc các công ty tài chính, bởi giá trị tài sản của các công ty này tương đối lớn.

Nhược điểm là, do ảnh hưởng của việc áp dụng các chuẩn mực kế toán không nhất quán và giá trị đôi khi bị sai lệch do các thủ thuật kế toán, BVPS đôi khi không phản ánh đúng giá trị cổ phần và việc tính PB sẽ trở nên không chính xác.

Investar