Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Nghiệp vụ thị trường mở, OMO (Open Market Operations)

Nghiệp vụ thị trường mở, OMO (Open Market Operations)

Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operations, OMO) là hoạt động mua bán các loại giấy tờ có giá của ngân hàng trung ương (NHTW), nhằm tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, qua đó tác động đến nguồn cung tiền và gián tiếp ảnh hưởng đến lãi suất thị trường.

Đây là một trong những công cụ quan trọng ở thị trường tiền tệ thứ cấp được NHTW các quốc gia sử dụng để điều hành chính sách tiền tệ.

Khi các tổ chức tín dụng thiếu vốn, NHTW sẽ đưa tiền ra để mua các giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng nắm giữ, và qua đó kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường. Ngược lại, khi các tổ chức tín dụng thừa vốn, NHTW bán ra các giấy tờ có giá để rút tiền về và đẩy lãi suất thị trường tăng lên.

Ở Mỹ, các loại giấy tờ có giá giao dịch trên thị trường mở là Trái phiếu Chính phủ dài hạn. Trong khi đó, ở Việt Nam, các loại giấy tờ giao dịch trên OMO được quy định bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Ngân hàng Nhà nước, Trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu địa phương.

Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu giữa các thành viên tham gia thị trường, phương tiện sử dụng hiện nay chủ yếu qua internet.

Investar