Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Ngân hàng thương mại (Commercial bank)

Ngân hàng thương mại (Commercial bank)

Ngân hàng thương mại (commercial bank) là định chế tài chính trung gian được thành lập để cung cấp các dịch vụ ngân hàng.

Cốt lõi của hoạt động ngân hàng là kinh doanh tiền tệ, làm cầu nối giữa những người có tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng và người cần tiền, và ngân hàng thu lợi nhuận dựa trên hiệu quả sử dụng tiền của người gửi.

Nguyên lý kinh doanh của ngân hàng được hình thành từ thực tế không phải tất cả người gửi tiền đều muốn rút tiền khỏi ngân hàng vào cùng một thời điểm.

Hoạt động cụ thể của ngân hàng thương mại chủ yếu bao gồm:

(1) Huy động vốn: Nhận tiền gửi từ khách hàng tổ chức, cá nhân (hay thậm chí từ ngân hàng khác, Ngân hàng Nhà nước) dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu…

(2) Cấp tín dụng: Dưới các hình thức như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng…

(3) Dịch vụ: Chẳng hạn như cung ứng phương tiện thanh toán, thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chiết khấu chứng từ…

(4) Hoạt động kinh doanh nguồn vốn và ngân hàng đầu tư: Các ngân hàng thương mại cũng có thể sử dụng nguồn vốn để tham gia trên thị trường tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng, góp vốn đầu tư, mua cổ phần, dịch vụ bảo hiểm, bất động sản, dịch vụ tư vấn…

Chính những hoạt động này khiến cho ranh giới để phân biệt ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư (investment bank) trở nên khá mờ nhạt.

Investar