Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax, EBT)

Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax, EBT)

Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax, EBT) là tổng lợi nhận kế toán trước khi trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính phải trả.

Công thức tính: Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận bất thường (Lợi nhuận khác)

Lợi nhuận trước thuế được sử dụng trong phân tích tài chính nhờ giúp loại bỏ được ảnh hưởng của yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp – vốn có thể khác nhau theo từng khu vực, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề…

Điều này sẽ giúp đánh giá được hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mà không bị vấn đề thuế làm thiên lệch.

Investar