Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Khảo sát Sản xuất Empire State (Empire State Manufacturing Survey)

Khảo sát Sản xuất Empire State (Empire State Manufacturing Survey)

Khảo sát Sản xuất Empire State đánh giá điều kiện kinh doanh và kỳ vọng của giới lãnh đạo ngành sản xuất ở khu vực New York.

Mặc dù khảo sát này là tương đối mới và New York có khá ít công ty sản xuất, báo cáo này cho kết quả tương quan rất lớn với Chỉ số Khảo sát Fed Philadelphia và chỉ số có tác động mạnh đến thị trường là Chỉ số Sản xuất ISM. Vì vậy, có thể coi Chỉ số Khảo sát Sản xuất Empire State như là một chỉ báo sớm rất hữu ích, phản ánh tình hình tổng thể ngành sản xuất ở Mỹ.

Kết quả khảo sát được tính bằng hiệu giữa tỷ lệ phần trăm điểm số dương và âm. Con số cao cho thấy tâm lý kinh doanh tích cực và có lợi cho tăng trưởng trong sản xuất, do đó thúc đẩy sức mạnh của đồng USD. Trong khi đó, con số thấp hay âm là dấu hiệu của điều kiện kinh doanh đang kém đi.

Investar