Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Forex balance

Forex balance

Forex balance trong giao dịch ngoại hối/tiền tệ là tổng số tiền có trong tài khoản không tính đến các trạng thái đang mở (open position).

Điều này có nghĩa là khi bạn nộp tiền vào tài khoản giao dịch ngoại hối và chưa mở bất kỳ trạng thái giao dịch nào thì Balance chính là số tiền mà bạn đã nộp vào.

Ngay cả khi bạn mở trạng thái giao dịch và mức lời/lỗ của danh mục biến động theo thị trường thì Balance vẫn được tính bằng số tiền bỏ vào ban đầu. Chỉ khi nào đóng trạng thái thì số lời/lỗ thực tế mới được cộng/trừ tương ứng và cho ra kết quả một Balance mới – cao hơn nếu giao dịch có lời và giảm đi nếu lỗ.

 
Investar