Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Doanh số bán lẻ ngoại trừ ô tô – Mỹ (Retail Sales Less Autos)

Doanh số bán lẻ ngoại trừ ô tô – Mỹ (Retail Sales Less Autos)

Doanh số bán lẻ cũng được công bố với số liệu không bao gồm doanh số bán ô tô.

Với chi phí cao, doanh số bán ô tô đóng góp đáng kể vào doanh số bán lẻ, bằng gần một phần tư tổng doanh số bán lẻ.

Vì vậy, những thay đổi trong doanh số bán ô tô có thể khiến doanh số bán lẻ biến động thất thường. Doanh số bán phương tiện vận tải cũng dễ bị thay đổi theo mùa, do đó dễ dàng làm sai lệch các xu hướng của số liệu doanh số bán lẻ.

Để cung cấp một bức tranh chính xác hơn về doanh số bán lẻ, các phần liên quan đến ô tô được loại bỏ và được quan tâm nhiều hơn.

Investar