Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Doanh số bán lẻ – Mỹ (Retail Sales)

Doanh số bán lẻ – Mỹ (Retail Sales)

Doanh số bán lẻ là số liệu đo lường doanh số bán hàng hàng tháng đến người tiêu dùng tại các cửa hàng bán lẻ.

Số liệu này có tác động mạnh đến thị trường, có giá trị hữu dụng nhờ tính kịp thời và cung cấp thông tin sâu sắc về nhu cầu tiêu dùng và niềm tin người tiêu dùng.

Chi tiêu tiêu dùng là yếu tố rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ, chiếm hơn 2/3 của tất cả các hoạt động kinh tế. Doanh số bán lẻ chiếm đến 1/3 chi tiêu tiêu dùng, và là thông số đo lường nhu cầu tiêu dùng trước khi chỉ số GDP được công bố.

Dù vậy, số liệu doanh số bán lẻ cũng có những hạn chế nhất định. Ví dụ, các báo cáo được công bố rất sớm nhưng lại phải đánh đổi với sự biến động lớn về số liệu và điều chỉnh lại hàng tháng. Một hiện tượng không phải là không phổ biến khi số liệu được công bố dương, nhưng sau đó lại được điều chỉnh thành số âm.

Số liệu doanh số bán lẻ cũng có thể biến động mạnh do tính mùa vụ. Ngoài ra, báo cáo này cũng bị chỉ trích vì không đưa vào doanh số bán hàng khu vực dịch vụ và không điều chỉnh các ảnh hưởng do yếu tố lạm phát.

Mặc dù có những hạn chế trên, doanh số bán lẻ vẫn có tác động rất mạnh đến thị trường khi được công bố, chủ yếu là vì tầm quan trọng của chi tiêu tiêu dùng trong nền kinh tế Mỹ.

Doanh số bán lẻ được tính dựa trên tổng giá trị các hóa đơn bán lẻ theo giá trị USD danh nghĩa trong vòng một tháng ở các cửa hàng được chọn mẫu (hàng bán bị trả lại, thuế và các chi phí tài chính được loại trừ).

Số liệu chủ chốt được tính bằng tỷ lệ % thay đổi so với tháng trước, tính theo năm.

Investar