Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Định phí (Fixed cost)

Định phí (Fixed cost)

Định phí (chi phí cố định – Fixed cost) là những khoản chi phí không biến đổi khi mức hoạt động thay đổi, nhưng khi tính cho một đơn vị hoạt động cơ sở thì định phí thay đổi. Khi mức hoạt động tăng thì định phí tính cho một đơn vị hoạt động cơ sở giảm và ngược lại.

Định phí nói chung là những khoản chi phí đầu tư cho cơ sở cấu trúc hạ tầng của doanh nghiệp để tạo năng lực sản xuất kinh doanh như tiền lương, thiết bị máy móc, các khoản bảo hiểm chống cháy, chống trộm…

Trong kế toán quản trị, định phí được chia ra làm hai loại gồm định phí bắt buộc và định phí tùy ý.

Investar