Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

CIVETS

CIVETS

CIVETS là viết tắt chữ cái đầu tên của tên các nước Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập (Egypt), Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) và Nam Phi (South Africa).

Thuật ngữ này được tin là do Economist Intelligence Unit (EIU) tạo ra lần đầu, tuy vậy chỉ trở nên phổ biến sau khi được HSBC sử dụng vào năm 2010.

Đây là các nước được xem là thuộc các nước đang phát triển thế hệ thứ 2. Các quốc gia này nhìn chung có tốc độ phát triển nhanh nhờ vào lợi thế dân số trẻ, cơ sở hạ tầng tài chính có nền tảng, sự ổn định về chính trị và nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Investar