Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chiến lược giao dịch Forex (Forex trading strategy)

Chiến lược giao dịch Forex (Forex trading strategy)

Một số chiến lược giao dịch forex phổ biến gồm:

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis): Đây là cách giao dịch forex dựa trên phân tích đồ thị giá để đánh giá các mẫu hình giao dịch, hành vi giao dịch.

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis): Đây là cách giao dịch forex dựa trên phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế có ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ giao dịch, thông qua đó đặt lệnh giao dịch (mua bán) tùy theo đánh giá về triển vọng ngắn hay dài hạn.

Giao dịch theo xu hướng (Trend trading): Đây là cách giao dịch forex nhằm tận dụng cơ hội kiếm lời theo xu hướng của giá trong ngắn, trung hay dài hạn.

Giao dịch trong khung giá (Range trading): Đây là cách giao dịch forex nhằm tận dụng cơ hội kiếm lợi nhuận bằng cách mua bán chứng khoán trong phạm vi cận dưới của ngưỡng hỗ trợ và cận trên của ngưỡng kháng cự. Phạm vi biến động của giá giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này sẽ hình thành nên kênh giá (price channel).

Giao dịch theo tin tức (News trading): Đây là cách giao dịch forex trong đó trader cố gắng tìm kiếm lợi nhuận dựa vào các tin tức được công bố liên quan đến nền kinh tế của quốc gia có ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ đang giao dịch. Chiến lược này thường được áp dụng để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, ngay khi tin tức được công bố.

Giao dịch sàng lọc (Scalping): Đây là cách giao dịch forex với tần suất giao dịch nhiều và thường chỉ cố gắng tìm kiếm lợi nhuận rất nhỏ trong một thời gian rất ngắn, theo tinh thần “năng nhặt chặt bị”. Các giao dịch có thể kéo dài vài giây hay phút.

Giao dịch trong phiên (Day trading): Giao dịch forex dạng này thực hiện nhiều giao dịch trong phiên. Giao dịch có thể kéo dài vài phút cho đến vài giờ.

Giao dịch lướt sóng (Swing trading): Đây là cách giao dịch forex nhằm tìm kiếm lợi nhuận theo sự đảo chiều của xu hướng trong ngắn hay trung hạn. Giao dịch có thể kéo dài vài giờ cho tới vài ngày.

Carry trading (Carry trading): Với chiến lược giao dịch forex này, nhà đầu tư cố gắng tìm kiếm lợi nhuận bằng cách giữ tiền tệ có lãi suất cao và bán tiền tệ có lãi suất thấp hơn. Nhà đầu tư có lợi nhuận từ sự chênh lệch lãi suất của vị thế.

Giao dịch vị thế (Position trading): Đây là chiến lược giao dịch forex nắm giữ vị thế rất dài hạn, phản ánh triển vọng của tiền tệ về mặt dài hạn. Giao dịch có thể kéo dài vài tuần cho đến vài tháng.

Giao dịch tùy nghi (Discretionary trading): Đây là dạng giao dịch hoàn toàn dựa trên các đánh giá của con người. Tài khoản giao dịch gọi là tài khoản tùy nghi (Discretionary account).

Giao dịch tự động (Automated trading): Là cách thức giao dịch forex hoàn toàn không có sự can thiệp hay ra quyết định từ con người và dùng chiến lược được lập trình sẵn từ trước, dựa trên phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản. Giao dịch được thực hiện thông qua một chương trình phần mềm.

Investar