Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân – Mỹ (Personal Consumption Expenditure – PCE)

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân – Mỹ (Personal Consumption Expenditure – PCE)

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) là chỉ số đo lường một cách toàn diện về mức độ chỉ tiêu hàng tháng của người tiêu dùng, bao gồm chi phí hàng hóa lâu bền, hàng tiêu dùng và dịch vụ.

Tiêu dùng cá nhân phản ánh toàn diện về GDP và do đó, số liệu này được xem như là một chỉ báo cho xu hướng kinh tế. Chi tiêu cũng có tác động trực tiếp đến lạm phát.

Số liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tích cực có nghĩa rằng người tiêu dùng đang chịu chi tiền để mua hàng hoá và dịch vụ, thúc đẩy nền kinh tế và gia tăng sản lượng sản xuất.

Số liệu này đặc biệt có giá trị cho việc dự báo lạm phát. Nếu số liệu vượt quá mức cao trong tiêu dùng và sản xuất thì có thể dẫn đến sự gia tăng tổng thể về giá cả. Thật vậy, Fed thường dùng số liệu PCE như là thước đo chính của lạm phát.

Mặt khác, Chi tiêu cá nhân thấp liên tục có thể dẫn đến giảm mức sản lượng và kinh tế bị suy thoái.

Do thu nhập hoặc được chi tiêu hoặc tiết kiệm, nên Chi tiêu cá nhân (khi tính bằng tỷ lệ phần trăm trên thu nhập chứ không phải là sự thay đổi phần trăm) có một mối quan hệ nghịch đảo với tiết kiệm cá nhân. Các nhà kinh tế theo dõi sự gia tăng của Chi tiêu cá nhân trong mối quan hệ với thu nhập và tiết kiệm để xác định xem người tiêu dùng có đang chi tiêu vượt quá khả năng kinh tế của, vốn sẽ ảnh hưởng đến mức độ vay mượn và tiêu dùng trong tương lai.

Số liệu PCE chính được công bố dưới dạng phần trăm thay đổi so với tháng trước.

Investar