Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi – Mỹ (Core Personal Consumption Expenditure)

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi – Mỹ (Core Personal Consumption Expenditure)

Chi tiêu cá nhân cho một số mặt hàng như thực phẩm và năng lượng có thể biến động mạnh một cách không có hệ thống hoặc do các yếu tố mùa vụ.

Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) loại trừ mặt hàng thực phẩm và năng lượng để cung cấp một bức tranh ít biến động hơn và chính xác hơn về tiêu dùng cá nhân tại Mỹ.

Investar