Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index)

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index)

Khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đánh giá niềm tin của người tiêu dùng liên quan đến vấn đề tài chính của cá nhân, điều kiện kinh doanh và sức mua, được dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Chỉ số niềm tin của Đại học Michigan được xem là một trong các chỉ báo quan trọng nhất về niềm tin của người tiêu dùng Mỹ, nhờ nó có giá trị đặc biệt báo hiệu nhanh sự thay đổi.

Cuộc khảo sát này của Đại học Michigan có số lượng người tiêu dùng tham giá ít hơn so với Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board.

Tuy nhiên, khảo sát Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan lặp lại thăm dò ý kiến với nhiều cá nhân và tập trung vào kỳ vọng cho 1-5 năm tới, giúp kết quả niềm tin người tiêu dùng có khuynh hướng ít biến động thất thường hơn.

Niềm tin của người tiêu dùng giảm thường đi cùng với sự sụt giảm về thu nhập, tiền lương và báo hiệu suy giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng. Chỉ số này thấp hoặc giảm được coi là dấu hiệu báo sớm của một cuộc suy thoái kinh tế.

Vì vậy, giới đầu tư, nhà bán lẻ và các trader đều theo dõi con số này để nắm bắt được tình hình chung của nền kinh tế. Gần đây, số liệu cuộc khảo sát của Đại học Michigan thường báo hiệu trước những biến động của mức tăng trưởng GDP.

Số liệu chính của cuộc khảo sát được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm trả lời thuận lợi trừ đi (-) tỷ lệ phần trăm trả lời không thuận lợi.

Cuộc khảo sát của Đại học Michigan cũng công bố Chỉ số niềm tin Người tiêu dùng sơ bộ (University of Michigan Confidence – Preliminary). Chỉ số này giúp đưa ra những đánh giá ban đầu, sau khi thu thập được khoảng 60% các câu trả lời, và được hiệu chỉnh vào cuối tháng. Kết quả khảo sát sơ bộ này không công bố rộng rãi, nhưng thường xuyên được rò rỉ cho báo chí và giới tài chính.

Investar