Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của IMF (FSI, Financial Soundness Indicators)

Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của IMF (FSI, Financial Soundness Indicators)

Bộ chỉ số lành mạnh tài chính (Financial Soundness Indicators: FSIs) được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xây dựng vào tháng 6/2001, dựa trên tham vấn từ các chuyên gia và khảo sát các quốc gia thành viên.

Mục đích của việc xây dựng bộ chỉ số này là nhằm cung cấp thêm công cụ cho việc giám sát lĩnh vực tài chính, tăng tính minh bạch và ổn định của hệ thống tài chính, cũng như tăng cường kỷ luật thị trường.

Bộ chỉ số này đo lường sự lành mạnh tài chính của mỗi quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá, nhìn nhận chính xác thực trạng hoạt động của hệ thống tài chính mỗi quốc gia cũng như toàn cầu, đồng thời có vai trò lớn trong việc dự đoán, cảnh báo sớm và hoạch định chính sách, đưa ra các biện pháp quản lý hợp lý nhằm hạn chế những bất ổn, rủi ro có thể xảy ra, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả của khủng hoảng tài chính.

Bộ chỉ số lành mạnh tài chính (Financial Soundness Indicators: FSIs) bao gồm 40 chỉ số tài chính, trong đó:

(i) 25 chỉ số phản ánh tình hình tài chính của khu vực tổ chức nhận tiền gửi (12 chỉ số cốt lõi và 13 chỉ số khuyến khích);

(ii) 2 chỉ số phản ánh tình hình tài chính của khu vực tổ chức tài chính khác;

(iii) 5 chỉ số phản ánh tình hình tài chính của khu vực tổ chức phi tài chính;

(iv) 2 chỉ số phản ánh tài chính của khu vực hộ gia đình;

(v) 2 chỉ số phản ánh tình hình thanh khoản của thị trường;

(vi) 4 chỉ số phản ánh tình hình của thị trường bất động sản.

Hiện có 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đang công bố Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của quốc gia mình trên website của IMF với định kỳ quý, 6 tháng, năm.

Những nước phát triển thường công bố đầy đủ 40 chỉ số trong Bộ chỉ số lành mạnh tài chính, còn các nước đang phát triển và mới nổi chưa công bố được đầy đủ 40 chỉ số nêu trên, nhất là đối với các chỉ số khuyến khích của tổ chức nhận tiền gửi.

Khu vực Châu Á có 11 quốc gia công bố Bộ chỉ số này trên website của IMF, trong đó có 7 nước đang phát triển gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines và Thái Lan.

Investar