Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Báo cáo việc làm – Mỹ (Employment Situation Report)

Báo cáo việc làm – Mỹ (Employment Situation Report)

Báo cáo việc làm là một trong những báo cáo được chờ đợi nhiều nhất trong các sự kiện kinh tế ở Hoa Kỳ.

Báo cáo phản ánh bức tranh về số việc làm được tạo ra, mất đi, về tiền lương và giờ làm việc ở Mỹ. Dữ liệu trong báo cáo này được dựa trên cuộc khảo sát hộ gia đình và khảo sát các doanh nghiệp (tức tiền lương). Trong khi khảo sát hộ gia đình được dựa trên các cuộc phỏng vấn hộ gia đình Mỹ, thì việc khảo sát các doanh nghiệp dựa trên các truy vấn cơ sở kinh doanh và là một nguồn dữ liệu được ưa chuộng hơn.

Báo cáo về tình hình việc làm có nhiều số liệu quan trọng như: Thay đổi trong Bảng lương phi nông nghiệp (NFP, Non-Farm Payrolls), Thất nghiệp, Bảng lương sản xuất (Manufacturing Payrolls) và Thu nhập bình quân theo giờ.

Báo cáo này được công bố hàng tháng, với số liệu chính là tổng số việc làm mới được tạo ra với đơn vị hàng ngàn (ví dụ có 120K việc làm mới) và tỷ lệ thất nghiệp.

Investar