Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Bảng lương phi nông nghiệp – Mỹ (Non Farm Payrolls, NFP)

Bảng lương phi nông nghiệp – Mỹ (Non Farm Payrolls, NFP)

Như tên gọi, báo cáo này cho thấy sự thay đổi hàng tháng của số việc làm loại trừ lĩnh vực nông nghiệp.

Bảng lương phi nông nghiệp là chỉ số được theo dõi kỹ nhất trong Báo cáo việc làm, vì được xem là chỉ số toàn diện nhất để đo lường việc làm tạo mới ở Mỹ.

Điều này khiến cho số liệu Bảng lương phi nông nghiệp trở nên cực kỳ quan trọng, vì việc làm là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, Fed có trách nhiệm giữ tỷ lệ thất nghiệp trong phạm vi hợp lý và cơ quan này thay đổi chính sách lãi suất để làm được điều đó.

Bảng lương phi nông nghiệp tăng mạnh cho thấy lượng việc làm gia tăng và tạo nên áp lực lạm phát, và sau đó Fed sẽ phải giải quyết bằng cách tăng lãi suất.

Ngược lại, tình trạng việc làm phi nông nghiệp giảm liên tục lại cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, và nhiều khả năng sau đó Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Investar