Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Tự doanh (Proprietary trading)

Tự doanh (Proprietary trading)

Tự doanh (Proprietary trading, viết tắt là Prop trading hay PPT) dùng để chỉ hoạt động đầu tư sử dụng tiền (vốn) của chính nhà đầu tư và vì mục đích thu lợi nhuận cho chính mình.

Nhà đầu tư trong ngữ cảnh này thường là nhà đầu tư tổ chức như công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty bảo hiểm…

Nghiệp vụ tự doanh dùng để phân biệt với hoạt động dùng tiền của khách hàng để đầu tư và hưởng phí quản lý cũng như thưởng thành tích khi vượt lợi nhuận mục tiêu, hay cung cấp các dịch vụ đầu tư khác.

Hoạt động tự doanh có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau như trái phiếu, cổ phiếu, tiền tệ (ngoại hối), hàng hóa…

Khi nói đến hoạt động tự doanh, người ta cũng thường đề cập đến vấn đề xung đột lợi ích, tức mâu thuẫn quyền lợi giữa việc quản lý tiền của mình và tiền của khách hàng – liệu có ưu tiên giành phần lợi nhuận trong khi lại đẩy lỗ cho khách hàng hay không.

Investar