Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Sói – Nhà đầu tư

Sói – Nhà đầu tư

Đây là từ lóng, từ dân dã được giới đầu tư chứng khoán sử dụng.

Dùng để chỉ nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, biết nhiều thủ thuật giao dịch trên thị trường chứng khoán, khôn ngoan và thường thu được lợi nhuận nhiều hơn so với các nhà đầu tư khác.

Đối ngược với Cừu – Nhà đầu tư mới tham gia thị trường, chưa có nhiều kiến thức về chứng khoán, doanh nghiệp, chưa biết phân tích, hay chạy theo đám đông và dễ bị dẫn dụ.

Investar