Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

P-Notes (Participatory Notes, Chứng chỉ tham gia đầu tư)

P-Notes (Participatory Notes, Chứng chỉ tham gia đầu tư)

P-Notes (Participatory Notes, Chứng chỉ tham gia đầu tư) là một dạng công cụ tài chính phái sinh, thường được các tổ chức đầu tư tại những TTCK mới nổi phát hành riêng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Để bắt đầu phát hành P-Notes, trước hết các tổ chức đầu tư (thường là các định chế ngân hàng đầu tư lớn, có uy tín, chẳng hạn như Deutsche Bank) tích lũy một danh mục cổ phiếu; và dựa trên danh mục này, họ sẽ phát hành P-Notes cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào TTCK mà danh mục cổ phiếu đang giao dịch (chẳng hạn như TTCK Việt Nam). Lúc này, nhà đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu P-Notes được hưởng quyền nhận cổ tức và lãi từ danh mục đầu tư chứng khoán cơ sở. Trong trường hợp chủ sở hữu P-Notes muốn rút vốn thì tổ chức phát hành sẽ cam kết hoàn trả khoản đầu tư dựa trên giá giao dịch hiện tại của P-Notes.

Việc phát hành dựa trên danh mục cổ phiếu cơ sở này khiến P-Notes có đặc tính tương tự như một chứng chỉ quỹ đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như ETF (Exchange-Traded Fund).

Ngoài ra, P-Notes cũng mang tính chất của một công cụ thanh toán tương tự như thương phiếu, tín phiếu. P-Notes được tự do chuyển nhượng trên thị trường thông qua phương pháp ký hậu.

Investar