Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền (Ex-Right, ER) là ngày mà người mua chứng khoán sẽ không được nằm trong danh sách đăng ký hưởng (các) quyền liên quan đến chứng khoán được giao dịch đã thông báo trước đó.

Nói cách khác, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, người mua chứng khoán không được nhận các quyền chẳng hạn như: quyền nhận cổ tức (Ex-Dividend), quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ hoặc giá ưu đãi, quyền bỏ phiếu, quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, quyền đóng góp ý kiến đối với các hoạt động kinh doanh của công ty…

Một thuật ngữ có liên quan là Ngày đăng ký cuối cùng. Đây là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (tức là cổ đông) sẽ được nhận các quyền được thông báo.

Trên thực tế, để có tên trong danh sách cổ đông hưởng quyền này, giao dịch phải có ngày thanh toán diễn ra trước hoặc trùng với ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền.

Hiện tại, thời hạn thanh toán chứng khoán là T+3 đối với các giao dịch bình thường. Điều này có nghĩa là sẽ mất 3 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ) để tài khoản của người mua ghi nhận chứng khoán; trong khi tài khoản người bán sẽ ghi giảm chứng khoán ngay khi đặt bán thành công.

Như vậy, nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng thì sẽ không có tên trong sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách, vì giao dịch chưa được thanh toán, và do đó sẽ không thuộc nhóm cổ đông được hưởng các quyền thông báo.

Các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền. Vào các ngày giao dịch không hưởng quyền, trên bảng điện tử sẽ xuất hiện các ký hiệu giao dịch tương ứng như sau:

XR: Giao dịch không hưởng quyền kèm theo.

XD: Giao dịch không hưởng cổ tức.

XA: Giao dịch không hưởng cổ tức và quyền kèm theo

XI: Giao dịch không hưởng lãi trái phiếu.

Investar