Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh tảng băng (Iceberg/Reserve Order, IO)

Lệnh tảng băng (Iceberg/Reserve Order, IO)

Lệnh tảng băng (Iceberg/Reserve Order, IO) là loại lệnh ẩn khối lượng, cho phép nhà đầu tư chỉ hiển thị một phần trong tổng khối lượng của lệnh đến các nhà đầu tư khác trên thị trường.

Khi đặt lệnh, nhà đầu tư sẽ xác định tổng khối lượng của lệnh (như thường lệ) và khối lượng hiển thị tối đa của lệnh (tức là khối lượng đỉnh – tương tự như hình tượng đỉnh của tảng băng (tip of the iceberg)).

Lúc này, chỉ có khối lượng đỉnh mới được hiển thị trên thị trường và phần còn lại (tổng khối lượng trừ đi khối lượng đỉnh, tức phần ẩn (đáy của tảng băng)) sẽ được chờ trong hệ thống đặt lệnh.

Sau khi khối lượng đỉnh đầu tiên đã được khớp lệnh, hệ thống giao dịch sẽ tự động sinh ra một lệnh mới với khối lượng bằng khối lượng đỉnh để đưa vào sổ lệnh. Lệnh mới sinh này sẽ phải xếp vào hàng chờ như một lệnh mới đặt vào, đồng thời, phần ẩn sẽ giảm xuống một lượng tương ứng.

Lệnh tảng băng chỉ được sử dụng trong đợt khớp lệnh liên tục. Sau khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, phần khối lượng không được khớp hoặc phần còn lại không được khớp hết sẽ bị hủy.

Lệnh tảng băng thường được các nhà đầu tư ưa thích sử dụng khi cần mua bán một lượng lớn chứng khoán, vì có thể giấu được lực cung cầu thực sự và hạn chế sự dao động quá mức của giá chứng khoán.

Investar