Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh giới hạn – LO

Lệnh giới hạn – LO

Lệnh giới hạn (Limit order, LO/Limit price, LP) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc giá tốt hơn.

Cụ thể, nếu là lệnh mua chứng khoán thì mức giá mà bạn yêu cầu là bằng hoặc thấp hơn mức giá đưa ra trong lệnh (giới hạn). Ngược lại, đối với lệnh bán thì yêu cầu bán chứng khoán với giá bằng hoặc cao hơn mức giá đưa ra trong lệnh.

Với lệnh giới hạn, bạn có thể chủ động mua vào được chứng khoán với giá phù hợp hoặc bán ra chứng khoán với giá tốt nhất.

Tuy vậy, trong những lúc thị trường tăng giá mạnh thì việc đặt lệnh giới hạn có thể làm mất đi cơ hội mua gom chứng khoán, và ngược lại khi thị trường sụt giảm bất ngờ thì bạn có thể mất đi cơ hội thoát hàng nhanh chóng. Do giao dịch chứng khoán ở Việt Nam vẫn còn bị hạn chế biên độ dao động giá nên điều này có thể không có nhiều tác động, vì có thể đặt mua/bán với giá trần/sàn.

Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Investar