Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh giao dịch (Order)

Lệnh giao dịch (Order)

Để thực hiện việc mua bán chứng khoán hay cặp tiền tệ nào đó (trong giao dịch forex), bạn sẽ phải liên hệ với công ty môi giới để đưa ra các yêu cầu mua bán này, với các thông tin liên quan như loại chứng khoán, lệnh mua hay bán, khối lượng, mức giá, loại lệnh… Đây chính là lệnh giao dịch (order) mà bạn đưa ra cho nhà môi giới.

Có nhiều loại lệnh khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với mục tiêu đầu tư, diễn biến thị trường. Tham khảo về các loại lệnh giao dịch (mua bán) trong hoạt động đầu tư chứng khoán, forex tại đây.

Investar