Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh FOK (Fill or Kill, FOK)

Lệnh FOK (Fill or Kill, FOK)

Lệnh FOK (Fill or Kill) là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán hay tiền tệ, được đưa ra để yêu cầu nhà môi giới thực hiện giao dịch với điều kiện là phải khớp lệnh (mua, bán) toàn bộ khối lượng theo yêu cầu hoặc là không thực hiện (tức là hủy lệnh).

Nhà đầu tư thực hiện lệnh FOK khi mong muốn đạt vị thế đã xác định từ trước, mà nếu không sử dụng lệnh này thì phải mất một thời gian lâu hơn để giao dịch với các lệnh khác.

Trên thực tế, lệnh FOK ít khi được sử dụng. Thay vào đó, giới đầu tư có thể thực hiện các lệnh mua bán từng phần hoặc đặt lệnh GTC (Good Till Cancelled Order, GTC).

Ví dụ: Hiện trên sổ lệnh có 1 lệnh bán khối lượng 900 cổ phiếu tại mức giá X. Nếu bạn đặt 1 lệnh mua FOK khối lượng 1.000 cổ phiếu tại giá X thì lệnh này sẽ bị hủy, vì còn thiếu 100 cổ phiếu. Còn nếu bạn đặt 1 lệnh mua FOK 800 tại giá X thì sẽ khớp hết vì có đủ (thừa) lượng bán để đáp ứng đủ điều kiện của lệnh FOK mà bạn đã đặt.

Lệnh FOK với thuộc tính lệnh thị trường thường được gọi là Lệnh MOK.

Investar