Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh FAK (Fill and Kill, FAK)

Lệnh FAK (Fill and Kill, FAK)

Lệnh FAK (Fill and Kill) là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán hay tiền tệ, được đưa ra để yêu cầu nhà môi giới thực hiện giao dịch mua, bán toàn bộ hoặc một phần khối lượng theo yêu cầu. Nếu chỉ khớp lệnh một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy.

Vì vậy, lệnh này còn có tên gọi khác là Lệnh khớp ngay hoặc hủy – Immediate or canceled order (lệnh IOC).

Ví dụ: Hiện trên sổ lệnh có 1 lệnh bán khối lượng 900 cổ phiếu tại mức giá X. Nếu bạn đặt 1 lệnh mua FAK khối lượng 1.000 cổ phiếu tại giá X thì sẽ khớp lệnh 900 cổ phiếu và lệnh mua đối với 100 cổ phiếu còn lại chưa khớp sẽ bị hủy ngay sau đố. Nếu bạn đặt 1 lệnh mua FAK 800 cổ phiếu tại giá X thì sẽ khớp hết vì có đủ (thừa) lượng bán để đáp ứng đủ điều kiện của lệnh FAK mà bạn đã đặt.

Lệnh FAK với thuộc tính là lệnh thị trường thường được gọi là Lệnh MAK.

Investar