Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Lệnh ATO

Lệnh ATO

Lệnh ATO (ATO, At the opening order) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá khớp lệnh trong đợt xác định giá mở cửa và chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (khớp lệnh mở cửa). 

Hiện chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới áp dụng phương thức khớp lệnh mở cửa (ATO) và đóng cửa (ATC), trong khi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX chỉ có giao dịch khớp lệnh liên tục trong toàn bộ phiên giao dịch.

Một khi đặt lệnh mua bán ATO, nghĩa là bạn đã “phó mặc” cho cung cầu thị trường quyết định mức giá khớp lệnh trong đợt này. Do đó, rủi ro bị mua bán “hớ” là khá cao và cần phải quan sát tương quan cung cầu trước khi ra quyết định.

Lệnh ATO sẽ được ưu tiên khớp lệnh so với lệnh giới hạn. Do chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh mở cửa, các lệnh mua bán ATO sẽ tự động hủy khi chuyển qua các đợt khớp lệnh khác.

Ví dụ: Sổ lệnh của cổ phiếu ABC có giá tham chiếu 10.000 đồng, với (1), (2), (3 là thứ tự lệnh được nhập vào hệ thống

Với sổ lệnh trên, lệnh ATO dù vào sau lệnh (1) bán 1.000 cổ phiếu ABC giá 9.900 đồng, nhưng vẫn được ưu tiên khớp với lệnh mua 1.500 đơn vị ở giá 10.000 đồng. Lượng dư bán 500 đơn vị của lệnh ATO sẽ tự động bị huỷ bỏ khi chuyển qua đợt khớp lệnh liên tục.

KL mua

Giá mua

Giá bán

KL bán

1.500

10.000 đồng (3)

ATO

2.000 (2)

 

 

9.900 đồng

1.000 (1)

Investar