Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục

Với phương thức Khớp lệnh liên tục (Continuous auction), các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán được so khớp ngay khi lệnh được nhập vào sổ lệnh.

Giá thực hiện được xác định trên cơ sở mức giá của lệnh giới hạn đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh, và hình thành giao dịch với giá cả được xác định liên tục chứ không phải vào một thời điểm xác định như khớp lệnh định kỳ.

Giá sẽ được so khớp dựa trên thứ tự ưu tiên về mức giá và thời gian đặt lệnh, cũng như các nguyên tắc khớp lệnh khác mà chúng tôi đã đề cập.

Để áp dụng phương thức khớp lệnh liên tục, hệ thống giao dịch của các thị trường chứng khoán phải hiện đại để đáp ứng yêu cầu xử lý lệnh giao dịch. Hiện cả HOSE và HNX đều đã áp dụng phương thức khớp lệnh liên tục.

Phương thức khớp lệnh liên tục có nhiều ưu điểm, đặc biệt là nhà đầu tư có thể xác định ngay được mức giá mua bán, thể hiện chính xác hơn mức cân bằng cung cầu trên thị trường, khó bị “làm giá” hơn so với khớp lệnh định kỳ.

Phương thức khớp lệnh liên tục hiện nay được áp dụng rộng rãi trên thế giới, hơn là Khớp lệnh định kỳ (Call auction).

Investar