Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

HNX là từ viết tắt của cụm từ Hanoi Stock Exchange, tức Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. HNX hiện tại là một doanh nghiệp nhà nước được tổ chức dưới mô hình Công ty TNHH một thành viên, với đại diện vốn Nhà nước là Bộ Tài chính.

HNX có tiền thân là Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) đi vào hoạt động từ ngày 08/03/2005.

Bốn tháng sau đó, ngày 14/07/2005 đã đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên trên HaSTC với 6 mã chứng khoán (BPC, CAN, DPC, PMS, SGH và VTC), với duy nhất phương thức khớp lệnh thỏa thuận. Chỉ đến ngày 02/11/2005, HaSTC mới áp dụng thêm phương thức khớp lệnh liên tục.

HaSTC chính thức được chuyển đổi thành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đi vào hoạt động từ ngày 24/06/2009.

Hiện HNX đang vận hành 3 thị trường giao dịch thứ cấp (giao dịch mua đi bán lại giữa các nhà đầu tư) gồm: thị trường cổ phiếu niêm yết (chỉ số đo lường chính là HNX-Index và HNX30 Index), thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt (chưa có chỉ số) và thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

Các điều kiện đối với doanh nghiệp niêm yết trên HNX thấp hơn so với điều kiện niêm yết trên HOSE. Vì vậy, một số doanh nghiệp sau một thời gian niêm yết ở HNX, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì thường xin chuyển qua niêm yết ở HOSE để khẳng định thương hiệu. Tuy vậy, cũng có một số doanh nghiệp vẫn lựa chọn niêm yết ở HNX, vì các yêu cầu công bố thông tin ở HOSE có khuynh hướng khắt khe hơn.

Investar