Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Đơn vị yết giá / Bước giá (Tick size)

Đơn vị yết giá / Bước giá (Tick size)

Ở Việt Nam, chứng khoán được giao dịch trong phạm vi biên độ dao động giá, giữa giá sàn và giá trần.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta được đặt lệnh mua bán chứng khoán mọi mức giá trong phạm vi này mà phải tuân theo đơn vị yết giá, hay còn gọi là bước giá.

Đơn vị yết giá này không áp dụng đối với giao dịch thỏa thuận mà chỉ áp dụng đối với giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Đối với HNX, đơn vị yết giá/bước giá là 100 đồng. Ví dụ: Cổ phiếu A đang có giá tham chiếu là 10.000 đồng, biên độ giao động giá sẽ là từ 9.000 đồng đến 11.000 đồng. Nhà đầu tư có thể đặt giá mua bán cổ phiếu này với khoảng cách 100 đồng, chẳng hạn như 9.100, 9.200, 9.300 đồng…

Đối với HOSE, đơn vị yết giá của chứng khoán sẽ tùy thuộc vào thị giá. Cụ thể như sau:

 Thị giá Đơn vị Yết giá
 <= 49.900 đồng  100 đồng
 50.000 – 99.500 đồng  500 đồng
 >= 100.000 đồng  1.000 đồng
Investar