Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Đấu giá cổ phần

Đấu giá cổ phần

Việc tổ chức đấu giá chào bán cổ phần được thực hiện theo hai cấp độ: (1) được tổ chức tại các công ty chứng khoán nếu quy mô đấu giá dưới 10 tỷ đồng, và (2) được tổ chức tại các sở giao dịch chứng khoán nếu quy mô đấu giá trên 10 tỷ đồng.

Để tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải điền vào mẫu đơn tham gia với số lượng cổ phần mua, mức giá tương ứng… Nhà đầu tư cũng phải chuyển tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phần muốn mua, và sẽ được hoàn trả nếu giá đặt không trúng. Tất cả những công đoạn này sẽ được thực hiện tại các đại lý đấu giá (công ty chứng khoán) có đăng ký trong từng đợt đấu giá.

Trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc đấu giá, nhà đầu tư phải chuyển số tiền còn thiếu cho đại lý đấu giá.

Đối với từng đợt đấu giá, một bản quy chế đấu giá sẽ được ban hành dựa trên quy chế đấu giá mẫu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê chuẩn.

Investar