Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Bên bán (Sell Side)

Bên bán (Sell Side)

Bên bán (Sell Side) là nhóm cá nhân hay tổ chức hoạt động trong ngành tài chính nhằm tạo ra, cung cấp, phân tích, tiếp thị các sản phẩm tài chính để đáp ứng nhu cầu đầu tư của công chúng đầu tư hay Bên mua (Buy Side).

Thành phần quan trọng nhất của Bên bán gồm có: ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán, nhà phân tích, chuyên viên bán dịch vụ tài chính.

Ngân hàng đầu tư cung cấp dịch vụ tư phấn phát hành chứng khoán cho các tổ chức, thường là đi kèm với bảo lãnh phát hành, tư vấn tái cấu trúc tài chính… Ngân hàng đầu tư thường có đội ngũ bán hàng dịch vụ tài chính hùng hậu và am hiểu để chào bán dịch vụ cho cả tổ chức phát hành lẫn Bên mua chứng khoán.

Trong khi đó, nhà phân tích sẽ nghiên cứu doanh nghiệp và phát hành các báo cáo phân tích có đưa ra khuyến nghị Mua/Bán để công chúng và Bên mua quyết định đầu tư. Môi giới chứng khoán dựa trên các báo cáo phân tích để đưa ra lời khuyên cho khách hàng và được hưởng hoa hồng dựa trên doanh số giao dịch.

 
Investar