Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Bán khống vô căn cứ (Naked short sale)

Bán khống vô căn cứ (Naked short sale)

Bán khống vô căn cứ (Naked short sale) là việc bán khống tài sản tài chính (chẳng hạn chứng khoán) nhưng không hề có ý định vay mượn chứng khoán hoặc tìm nguồn chứng khoán để đảm bảo sẽ thanh toán chứng khoán đúng thời hạn của hợp đồng bán khống.

Việc không thể thanh toán chứng khoán đúng thời hạn của hợp đồng bán khống này được gọi là “failure to deliver”.

Vị thế của người bán khống lúc này vẫn được mở trong thời hạn thỏa thuận và người bán khống phải trả phí để duy trì vị thế mở này. Khi tất toán vị thế, người bán khống phải mua hay vay mượn chứng khoán để thanh toán.

Việc bán khống vô căn cứ có thể vì nguồn cung cổ phiếu lúc bán khống bị hạn chế hoặc có thể do phí đi vay quá cao.

Investar