Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Bán khống có bảo chứng (Covered short sale)

Bán khống có bảo chứng (Covered short sale)

Bán khống có bảo chứng (Covered short sale) là khái niệm dùng để chỉ việc bán khống thông thường, tức là vay mượn tài sản (chẳng hạn chứng khoán) để bán cho người mua, với kỳ vọng giá chứng khoán sẽ sụt giảm và có thể mua lại với giá thấp hơn (cover) để trả cho người cho vay chứng khoán.

Bán khống có bảo chứngthường bao gồm hàng loạt các giao dịch:

Trước tiên, người bán khống thường đi vay chứng khoán họ cần để bán khống để chúng có thể được giao cho người mua khi thanh toán. Người bán khống sẽ nhận tiền từ việc bán chứng khoán.

Tiếp theo, giai đoạn hai, người bán thực hiện bán khống chứng khoán.

Giai đoạn ba, xảy ra vào thời điểm trong tương lai, mua lại đúng số lượng chứng khoán mà anh ta đã vay để trả lại người cho vay.

Giai đoạn bốn, các chứng khoán được trả về người cho vay và giao dịch được hoàn thành.

Investar