Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

P/E, Giá/Thu nhập mỗi cổ phần (Price/Earnings per share)

P/E, Giá/Thu nhập mỗi cổ phần (Price/Earnings per share)

Công thức tính: P/E (Chỉ số Giá/Thu nhập mỗi cổ phần) = Giá cổ phiếu/Thu nhập mỗi cổ phần (EPS, Earnings per share)

Chỉ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá và thu nhập của mỗi cổ phần.

P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho 1 đồng thu nhập là bao nhiêu.

Một cổ phiếu có P/E cao thể hiện sự kỳ vọng cao của nhà đầu tư vào tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai. Sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thấy mức P/E rất cao (lạc quan) trong thị trường giá lên (bull market) và mức P/E thấp (bi quan) trong thị trường giá xuống (bear market).

Thông thường có hai loại chỉ số P/E được sử dụng phổ biến là P/E trailing và P/E forward.

Trong P/E trailing, EPS được tính dựa trên số liệu lũy kế 4 quý gần nhất.  Đối với P/E forward, EPS được tính toán dựa trển cơ sở dự báo cho 4 quý tiếp theo hay năm tài chính tiếp theo.

Investar Staff