Our Story

We Listen and Analyze. You Prosper.
Founded by a group of seasoned equity analysts, Investar operates mainly in the fronts of Annual Report, Sustainability Report, Integrated Report and Investor Relations advisory services. We provide bespoke solutions for clients with 20 year practical experience in Vietnam financial markets. We believe the alignment between our company, employees and client's objectives is the key to our success.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

Welcome to Investar Research & Advisory...

(+84) 909.044.299

info@investar.edu.vn

Top

Báo cáo Thường niên: 5 nguyên tắc hàng đầu

Báo cáo Thường niên: 5 nguyên tắc hàng đầu

Dưới đây là 5 nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi lập Báo cáo thường niên, theo hướng dẫn của Hiệp hội Quan hệ Nhà đầu tư Anh quốc (IRS).

(1) Đơn giản: Báo cáo thường niên (BCTN) cần được viết theo ngôn ngữ đơn giản, để những người không có kiến thức chuyên sâu về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hay kiến thức về tài chính cũng có thể hiểu và tiếp nhận thông tin.

BCTN cần được thiết lập và tổ chức để người đọc có thể tìm thấy và hiểu các thông tin trọng yếu. Cần đảm bảo rằng các thông điệp chủ chốt được nhấn mạnh và liên kết với các chiến lược kinh doanh, rủi ro và các yếu tố khác trong báo cáo.

(2) Đúng đối tượng: Đối tượng mục tiêu của BCTN là nhà đầu tư, cổ đông hiện tại và tương lai, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các đối tượng có lợi ích liên quan khác. Doanh nghiệp có thể sử dụng các tài liệu khác để hỗ trợ thêm cho ấn phẩm này, nhưng cần phải lưu ý về tính nhất quán.

(3) Nhất quán: Cổ đông thường muốn theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp và tiến triển của nhiều vấn đề qua từng giai đoạn, và so sánh với quá khứ. Doanh nghiệp cần đảm báo tính nhất quán trong số liệu, cũng như cách viết, ngôn từ, các định nghĩa trong báo cáo và xuyên suốt các giai đoạn.

(4) Tính liên kết: Cần thể hiện rõ mối liên kết giữa các nội dung quan trọng như: các KPI, rủi ro, tính bền vững, lương thưởng… trong cả nội dung lẫn các hình đồ họa. Điều này không chỉ giúp người đọc bên ngoài có được bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà người đọc nội bộ cũng hiểu được mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh hiện tại và các kế hoạch, triển vọng tương lai, cách thức mà ban quản trị có thể vận hành để đạt được hiệu quả…

(5) Chính xác: Doanh nghiệp phải đầu tư công sức để đảm bảo nội dung của BCTN có được nội dung chính xác, không lan man. Cần chú ý sử dụng dạng câu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề, và để ý rằng đây là một tài liệu chứa nhiều thông tin và sự kiện chứ không phải là tài liệu marketing. Có thể tham chiếu chéo nếu cần nhấn mạnh.

Investar Research & Advisory

Investar Staff